Huur voorwaarden

Hieronder onze huurvoorwaarden.
Schrijf en typfouten ovb.

 • Huurder is volledig aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit diefstal, vernieling, onachtzaamheid e.d.

 • Huurder dient zich te houden aan tijdige terug bezorging, zodat de volgende huurder op tijd kan beschikken over het gehuurde

 • Verhuurder heeft het recht onkosten door schade bij terug bezorging van de huurder te vorderen

 • De hoogte van de schade word bepaald door de verhuurder

 • Mocht er onverhoopt schade zijn toegebracht aan gehuurde goederen, dan behoudt verhuurder het recht vervangende goederen mee te geven.

 • Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor een schade ontstaan door onzorgvuldigheid of onbekwaamheid.

 • Indien springkussen op Tegels geplaatst wordt dient de huurder zelf zorg te dragen voor een Dekzeil ter bescherming van slijtage. Deze is eventueel ook te koop bij ons.

 • Huurder dient zelf voor een haspel of verleng kabel te zorgen voor de springkussen en/of stormbaan. Indien gewenst is dit bij te huren.

 • Huurder draagt zelf verantwoordelijkheid voor ongeval of lichamelijk letsel naar aanleiding van gebruik van het gehuurde

 • Geen schoenen, eten, drinken, speelgoed of scherpe delen op de springkussens en stormbanen.

 • Het is niet toegestaan om plakband of tape te gebruiken op de springkussens, stormbanen, tenten of andere gehuurde goederen.
 • Annuleren van de boeking tot minimaal 48 uren van te voren is kosteloos. Hierna brengen bij 50% van het totale bedrag in rekening. Mocht u pas annuleren op de dag zelf dan brengen wij het totale
  bedrag in rekening. Onmacht als overlijden, ongeluk, ziekenhuisopname, e.d. uitgezonderd.
 • Schrijffouten onder voorbehoud op zowel de website als de flyers.